Máy Móc thiết bị

Thông tin chi tiết

Máy phay đứng CNC - X1016/Y660/Z635

Hãng sản xuất HASS
Xuất xứ America - 2018
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phay 2 đầu NC X1000/Y1000/Z300

Hãng sản xuất Hamai
Xuất xứ Japan - 2020
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phun cát bàn xoay NHC-1500

Hãng sản xuất
Xuất xứ Thailand - 2020
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Robot hàn TIG bù FD-V8 + WB-T500P

Hãng sản xuất
Xuất xứ Japan - 2019
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy khoan sâu CNC X780/Y500/Z1250

Hãng sản xuất
Xuất xứ Japan
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy cưa CNC HK700 X700/Z400

Hãng sản xuất Amada
Xuất xứ Japan
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy mài CNC Sumitomo X3000/Y860/Z550

Hãng sản xuất Sumitomo
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X3000/Y860/Z550
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy cưa Amada VM 3800

Hãng sản xuất Amada
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X4500/Y1500/Z1300
Ứng dụng Cưa thép khổ lowsn
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC X3200/Y1400/Z660

Hãng sản xuất Mazak
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X3200/Y1400/Z660
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC Nippei Yamoto ZV5400 X800/Y560/Z560

Hãng sản xuất Nippei
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Trung tâm gia công CNC X900/Y900/Z1020

Hãng sản xuất Makino
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X900 Y900 Z1020
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy khoan cần PLC

Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Quy cách X1400/Y360o /Z900
Ứng dụng