Máy Móc thiết bị

Thông tin chi tiết

Máy mài cạnh X1000/ Y400/Z2000

Hãng sản xuất
Xuất xứ Trung Quốc
Quy cách X1000/ Y400/Z2000
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy mài giường X3500/Y1250/Z800 | X3500/Y1700/Z250

Hãng sản xuất Sumitomo- Shibaura
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X3500/Y1250/Z800 X3500/Y1700/Z250
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy Phay Plano X4300/Y1400/Z800

Hãng sản xuất Marufuku
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X4300/Y1400/Z800
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phay giường X2000/Y800/Z500

Hãng sản xuất ASADA
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X2000/Y800/Z500
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phay CNC X1700/Y1200/Z700

Hãng sản xuất Makino
Xuất xứ Nhật Bản
Quy cách X1700/Y1200/Z700 8000 rpm BT50
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phay CNC X1016/Y660/Z635

Hãng sản xuất HASS
Xuất xứ Mỹ
Quy cách X1016/Y660/Z635 12000 rpm BT40
Ứng dụng