Sản phẩm

Thông tin chi tiết

Máy phay đứng CNC - X1016/Y660/Z635

Hãng sản xuất HASS
Xuất xứ America - 2018
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phay 2 đầu NC X1000/Y1000/Z300

Hãng sản xuất Hamai
Xuất xứ Japan - 2020
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy phun cát bàn xoay NHC-1500

Hãng sản xuất
Xuất xứ Thailand - 2020
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Robot hàn TIG bù FD-V8 + WB-T500P

Hãng sản xuất
Xuất xứ Japan - 2019
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy khoan sâu CNC X780/Y500/Z1250

Hãng sản xuất
Xuất xứ Japan
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Máy cưa CNC HK700 X700/Z400

Hãng sản xuất Amada
Xuất xứ Japan
Quy cách
Ứng dụng
Thông tin chi tiết

Chày dưới

Hãng sản xuất Foshan
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Theo quy cách của NSX.
Ứng dụng Áp dụng trong ngành sản xuất khuôn gạch ốp, lát.
Thông tin chi tiết

Chày dưới

Hãng sản xuất Foshan
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Theo quy cách của NSX.
Ứng dụng Áp dụng trong ngành sản xuất khuôn gạch ốp, lát.
Thông tin chi tiết

Hộp khuôn

Hãng sản xuất Foshan
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Theo quy cách của NSX.
Ứng dụng Áp dụng trong ngành sản xuất khuôn gạch ốp, lát.
Thông tin chi tiết

Chày trên dầu

Hãng sản xuất Foshan
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Theo quy cách của NSX.
Ứng dụng Áp dụng trong ngành sản xuất khuôn gạch ốp, lát.
Thông tin chi tiết

Chày trên dầu

Hãng sản xuất Foshan
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Theo quy cách của NSX.
Ứng dụng Áp dụng trong ngành sản xuất khuôn gạch ốp, lát.
Thông tin chi tiết

Chày trên dầu

Hãng sản xuất Foshan
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Theo quy cách của NSX.
Ứng dụng Áp dụng trong ngành sản xuất khuôn gạch ốp, lát.